[VIDEO] Biến động giá dầu thế giới

13:26 | 06/10/2021

|
Những tháng gần đây, thị trường dầu thô thế giới có nhiều biến động, để cùng bàn về xu hướng giá dầu trong thời gian vừa qua cũng như những tháng còn lại của năm 2021, chuyên gia cao cấp Đoàn Tiến Quyết của Viện Dầu khí Việt Nam đã có những trao đổi về vấn đề này.