Trưng bày hơn 250 tài liệu, hiện vật về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

07:25 | 20/08/2019

|
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề: “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)”.    
trung bay hon 250 tai lieu hien vat ve di chuc cua chu tich ho chi minh

Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)”

Với hơn 250 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu, triển lãm giới thiệu đến công chúng những thành tựu nổi bật của Việt Nam đã đạt được trên chặng đường vẻ vang 50 năm qua, từng bước hiện thực hóa những mong muốn cuối cùng của Bác Hồ trước lúc đi xa; đồng thời, trưng bày cũng góp phần động viên nhân dân tiếp tục thực hiện Di chúc của Người, nỗ lực phấn đấu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

trung bay hon 250 tai lieu hien vat ve di chuc cua chu tich ho chi minh
Bản Di chúc được Bác Hồ viết, chỉnh sửa trong giai đoạn từ năm 1965 đến 1969.

Nội dung Triển lãm gồm 4 phần: Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (1969 – 1975); Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1975- 1986); Đổi mới và phát triển (1986-1995); Hội nhập và cất cánh (1995 – 2019).

trung bay hon 250 tai lieu hien vat ve di chuc cua chu tich ho chi minh
Bài nói chuyện được đồng chí Trường Chinh phát biểu tại Hội nghị trí thức Việt Nam học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chủ tịch 1969.

Phần thứ nhất có chủ đề "Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (1969 – 1975)" giới thiệu khái quát những dấu mốc lịch sử của Tổ quốc ta từ lúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa. Trước sự mất mát to lớn này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, tập trung cao độ ý chí, sức lực, biến đau thương thành hành động, học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả dân tộc đã anh dũng chiến đấu, từng bước thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đúng như di nguyện của Người.

trung bay hon 250 tai lieu hien vat ve di chuc cua chu tich ho chi minh
La bàn (trái) được sử dụng xác định phương hướng triển khai đội hình bảo vệ biên giới tháng 3/1979 và Súng tiểu liên AK báng gập (phải).
trung bay hon 250 tai lieu hien vat ve di chuc cua chu tich ho chi minh

Phần thứ hai là “Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1975- 1986) với những hình ảnh, tài liệu hiện vật về công cuộc kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau ngày đất nước thống nhất. Trong giai đoạn này, dù gặp nhiều khó khăn nhưng toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được một số thành tựu cơ bản, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước.

trung bay hon 250 tai lieu hien vat ve di chuc cua chu tich ho chi minh
Cuốn "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" được nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân mang theo trong chuyến bay vào vũ trụ tháng 7-1980
trung bay hon 250 tai lieu hien vat ve di chuc cua chu tich ho chi minh
Máy chữ và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khắc trên than đá

Phần thứ ba với chủ đề: “Đổi mới và phát triển (1986-1995)” cung cấp những thông tin quan trọng của giai đoạn sau 10 năm đất nước hòa bình và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. Đường lối Đổi mới được đề ra tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 12/1986. Đây là bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Thành tựu của công cuộc đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt, vị thế của đất nước, kinh tế chuyển đổi và tăng trưởng, văn hóa phát triển, xã hội từng bước trở nên năng động và có sự chuyển mình kỳ diệu, đất nước phồn vinh, quốc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia được bảo đảm.

trung bay hon 250 tai lieu hien vat ve di chuc cua chu tich ho chi minh

Phần cuối cùng có tiêu đề: “Hội nhập và cất cánh (1995 – 2019)” gồm các tài liệu, hiện vật, hình ảnh bao hàm nội dung về sự phát triển của đất nước ta sau công cuộc đổi mới với nội dung hội nhập, cất cánh và nâng tầm quốc gia. Với mỗi một giai đoạn, Việt Nam đã từng bước xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển để hội nhập quốc tế sâu rộng theo chiều hướng song phương và đa phương, kinh tế - xã hội của đất nước ngày một khởi sắc, đời sống nhân dân liên tục được nâng cao, chính trị - xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng đảm bảo.

trung bay hon 250 tai lieu hien vat ve di chuc cua chu tich ho chi minh
Các đại biểu tham quan triển lãm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà cho biết: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã củng cố niềm tin của toàn dân tộc vào tương lai thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là những lời căn dặn mang tính cương lĩnh trong sự phát triển đất nước, là ánh sáng soi đường cho toàn Đảng, toàn dân, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng tăng cao.

Trưng bày chuyên đề: “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)”  diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến tháng 12/2019.

Phú Văn

trung bay hon 250 tai lieu hien vat ve di chuc cua chu tich ho chi minh

 

Phát động cuộc thi sưu tập, tìm hiểu tem “Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ”
trung bay hon 250 tai lieu hien vat ve di chuc cua chu tich ho chi minh

 

Học tập Di chúc của Bác Hồ

loading...
tich dien duoi trieu nguyen cham viec goc trong nghe nong

"Tịch điền" dưới triều Nguyễn chăm việc gốc, trọng nghề nông

Theo sử sách ghi chép, Lễ “Tịch điền” đầu tiên ở nước ta do Vua Lê Đại Hành khởi xướng vào năm Thiên Phúc thứ 8 (987) và tiếp tục được thực hiện ở một số triều đại sau.