Trao quyền quyết dự án đầu tư cho đơn vị sự nghiệp công lập

07:00 | 18/02/2020

|
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã tiếp thu, sửa đổi nhiều nội dung được góp ý cho dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công. Trong đó, có nội dung phân cấp triệt để với các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đó, khoản 2, điều 5 dự thảo quy định "Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A của địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý; UBND các cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C của địa phương và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp mình quản lý".

trao quyen quyet du an dau tu cho don vi su nghiep cong lap
Trao quyền quyết dự án đầu tư cho đơn vị sự nghiệp công lập

Theo góp ý của TP.Hà Nội, quy định này không nhất quán thẩm quyền cá nhân (chủ tịch UBND tỉnh) và thẩm quyền tập thể (UBND các cấp) phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư dự án. Đồng thời, cần phân cấp, ủy quyền hơn cho các đơn vị có nguồn thu đối với các dự án nhóm B, C đảm bảo phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính của các cơ quan, đơn vị. 

Tiếp thu nội dung này, dự thảo đã sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phát huy triệt để tính tự chủ, linh hoạt của đơn vị sự nghiệp công lập trong việc sử dụng nguồn vốn này. 

Cụ thể, dự thảo quy định người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi đầu tư và chi thường xuyên được phép quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm A, B, C do đơn vị mình quản lý. 

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên được phép quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C do đơn vị mình quản lý. 

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khác (các đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, các đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên…) được phép quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C do đơn vị mình quản lý. 

Đơn vị sự nghiệp công lập sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án chỉ cần gửi quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án cho bộ, cơ quan trung ương, UBND để báo cáo. 

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được phép quyết định đầu tư các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư do đơn vị mình quản lý./.

P.V

trao quyen quyet du an dau tu cho don vi su nghiep cong lapGiải ngân vốn đầu tư công gần 4.450 tỷ đồng trong tháng 1
trao quyen quyet du an dau tu cho don vi su nghiep cong lapCó 7 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp phép trong tháng đầu năm
trao quyen quyet du an dau tu cho don vi su nghiep cong lapKý kết Hợp đồng tín dụng cho Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

loading...