Thứ ba 18/02/2020 19:32

TP HCM: Chỉ sử dụng vốn ODA cho đầu tư phát triển

13:00 | 06/09/2019

|
Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, UBND TP HCM vừa chỉ đạo các chủ đầu tư xác định rõ cơ chế tài chính, sự cần thiết đầu tư dự án, quy mô đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội và trách nhiệm trả nợ khi trình đề xuất các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài, kiên quyết không trình đề xuất các chương trình, dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội thấp hoặc không rõ ràng.    
tp hcm chi su dung von oda cho dau tu phat trien28 địa phương không giải ngân được một đồng vốn ODA nào
tp hcm chi su dung von oda cho dau tu phat trienGiải ngân vốn ODA vẫn tốc độ “rùa bò”
tp hcm chi su dung von oda cho dau tu phat trienKiểm toán loạt dự án ODA: Chất lượng chưa cao, nhiều ràng buộc bất lợi

Theo đó, khi trình chủ trương đầu tư của các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi, các chủ đầu tư chỉ được phép sử dụng vốn vay này cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên; chỉ đề xuất sử dụng vốn vay theo các tiêu chí: Ưu tiên sử dụng vốn vay cho khoản chi bằng ngoại tệ (chi nhập khẩu/mua sắm hàng hóa, dịch vụ, tư vấn nước ngoài); khoản chi cho cấu phần xây lắp trong tổng mức đầu tư; khoản chi có liên quan đến chuyển giao công nghệ. Đồng thời giải trình rõ sự cần thiết vay vốn có yêu cầu ràng buộc của nhà tài trợ về xuất xứ hàng hóa, nhà thầu.

tp hcm chi su dung von oda cho dau tu phat trien
Ảnh minh họa

Ngoài ra, các chủ đầu tư cũng không được sử dụng vốn vay này để nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, mua sắm ô tô, thiết bị văn phòng, vật tư, thiết bị dự phòng cho quá trình vận hành sau khi dự án hoàn thành, chi đào tạo, hội thảo. Vốn đối ứng được sử dụng để chi chuẩn bị dự án đầu tư, nộp thuế, trả các loại phí, lãi suất tiền vay, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án.

Đối với các chương trình, dự án đã ký kết và có hiệu lực, đang triển khai thực hiện thì các chủ đầu tư phải nghiên cứu, cắt giảm các khoản chi mang tính chất quản lý hành chính như mua sắm xe ô tô, thiết bị văn phòng, khảo sát nước ngoài, nâng cao năng lực, quản lý dự án, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trên cơ sở thống nhất với nhà tài trợ; không gia hạn thời gian thực hiện đối với cấu phần chi thường xuyên của các chương trình, dự án ODA đang triển khai thực hiện.

Sau khi ký kết Hiệp định/Thỏa thuận vay các chương trình/dự án, các chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn, đề xuất nhu cầu vốn để đưa vào bố trí dự toán ngân sách hàng năm nhằm kịp thời giải ngân theo tiến độ đã cam kết.

M.P

 

loading...
  • pvp-ctcp