Thanh niên tiên phong giương cao ngọn cờ chuyển đổi số

06:45 | 31/03/2022

|
(PetroTimes) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện. Người làm tốt nhất là thanh niên. Thanh niên Việt Nam hãy cầm lấy ngọn cờ chuyển đổi số, biến Việt Nam thành quốc gia số thịnh vượng.
Thanh niên tiên phong giương cao ngọn cờ chuyển đổi số
Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ TT&TT và Trung ương Đoàn giai đoạn 2022-2026

Ngày 30/3, tại Trụ sở Trung ương Đoàn, Bộ TT&TT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2026.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đời sống, trong phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội, chuyển sinh hoạt của Đoàn thanh niên lên môi trường số. Đồng thời, tuyên truyền, hướng nghiệp, khuyến khích thanh thiếu niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực số.

Giai đoạn 2022-2026, hai bên thống nhất phối hợp hoạt động trên 6 nội dung chính: Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam; phối hợp quản lý báo chí, xuất bản, thúc đẩy văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; phối hợp thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính, viễn thông; phối hợp thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; phối hợp nâng cao năng lực công dân toàn cầu và thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Thanh niên tiên phong giương cao ngọn cờ chuyển đổi số
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi số là đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số chính là sự hội tụ của khoa học công nghệ, kinh tế tri thức, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới sáng tạo. Đây là động lực để phát triển, đưa Việt Nam có thể trở thành nước phát triển, hùng cường thịnh vượng, sánh vai cường quốc năm châu. Đây chính là khát vọng Việt Nam, khát vọng phát triển, là giấc mơ Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, giải phóng dân tộc không chỉ là giải phóng khỏi áp bức mà còn là giải phóng khỏi đói nghèo. Thanh niên đã đi đầu trong công cuộc giành độc lập, thống nhất đất nước, thì nay, sứ mệnh mới của thanh niên là đi đầu trong công cuộc giải phóng dân tộc khỏi đói nghèo và trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ này. Có lý tưởng lớn, có sứ mệnh cao và có niềm tin vào nó thì sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần cho thanh niên.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khuyến khích thanh niên Việt Nam hãy cầm lấy ngọn cờ chuyển đổi số Việt Nam, biến Việt Nam thành quốc gia số thịnh vượng. Ngọn cờ này đủ lớn, đủ cao để hội tụ thanh niên. Ngọn cờ này đủ khát vọng để thanh niên sẵn sàng đi đầu, dấn thân, hy sinh. "Có lý tưởng lớn, có sứ mệnh cao và có niềm tin vào nó thì sẽ tạo ra sức mạnh tinh thần cho thanh niên. Ngọn cờ cao sẽ hội tụ được mọi thanh niên, đoàn kết được 22 triệu thanh niên Việt Nam. Sức mạnh này sẽ là vô địch", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân và toàn diện. Chỉ khi nào toàn bộ người dân sử dụng các nền tảng số, các ứng dụng số để phục vụ việc làm ăn, sinh hoạt hàng ngày thì chuyển đổi số khi đó mới thành công. Những năm qua, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã phát triển được rất nhiều nền tảng số, ứng dụng số. Bây giờ là sử dụng, là hướng dẫn người dân sử dụng. Chỉ có sử dụng số thì mới tạo ra thị trường số, chỉ có sử dụng số thì mới có nền tảng số, ứng dụng số xuất sắc. Cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất lúc này là xây dựng các tổ công nghệ số cộng đồng đến mức thôn, tổ dân phố. Người làm tốt nhất là thanh niên, thanh niên đi đến từng hộ gia đình để giúp người dân sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số. Đây chính là cách để chuyển đổi số Việt Nam, chính là cách đưa Việt Nam trở nên hùng cường thịnh vượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cam kết, Đoàn Thanh niên sẽ thực hiện chương trình phối hợp và tham gia vào quá trình chuyển đổi số chủ động, tích cực và có trách nhiệm nhất. Đoàn Thanh niên sẽ giương cao ngọn cờ trong chuyển đổi số; ngọn cờ càng cao thì sức hiệu triệu càng lớn, sức lan tỏa càng lớn và càng thu hút đông đảo các lực lượng thanh thiếu nhi Việt Nam cũng như các tầng lớp nhân dân thực hiện công cuộc chuyển đổi số và hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

N.H

VCCA 2021: Thúc đẩy cơ hội giao thương, chuyển đổi số trong sản xuấtVCCA 2021: Thúc đẩy cơ hội giao thương, chuyển đổi số trong sản xuất
Hà Nội: 100% sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi sốHà Nội: 100% sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số
Chuyển đổi số thành công là doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận tốtChuyển đổi số thành công là doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận tốt