Tăng trưởng tín dụng chậm lại trong tháng 7/2019

20:41 | 01/09/2019

|
Theo Ngân hàng Nhà nước, kết thúc tháng 6/2019 dự nợ tín dụng đối với nền kinh tế ở mức 7.742.083 tỷ đồng, tăng trưởng 7,36% so với cuối 2018.    
tang truong tin dung cham lai trong thang 72019Cần tăng cường tín dụng trung và dài hạn cho người nghèo
tang truong tin dung cham lai trong thang 72019Quỹ bảo lãnh tín dụng đang gây lãng phí nguồn vốn
tang truong tin dung cham lai trong thang 72019Doanh nghiệp lo lắng nếu ngân hàng bị hạn chế nới room tín dụng

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế Ngân hàng Nhà nước, nhờ triển khai đồng bộ các chính sách, tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế trong những năm gần đây được duy trì ở mức khá cao.

tang truong tin dung cham lai trong thang 72019
Tăng trưởng tín dụng chậm lại trong tháng 7/2019

Cụ thể, giai đoạn 2015-2017 đạt 18-19%, năm 2018 đạt gần 14% và đến 31/7/2019 tín dụng toàn nền kinh tế đạt 7.748.792 tỷ đồng, tăng 7,46%.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục dịch chuyển vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, vốn là động lực của tăng trưởng kinh tế.

Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,67% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ trọng 18,4% với trên 196.000 doanh nghiệp còn dư nợ.

Tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu đạt trên 250.000 tỷ đồng, tăng 15,83%; tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt gần 31.000 tỷ đồng, tăng 19%; tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 6%...

Những con số trên cho thấy, tăng trưởng tín dụng trong tháng 7 khá thấp, vì kết thúc tháng 6/2019 dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế ở mức 7.742.083 tỷ đồng và tăng trưởng 7,36% so với cuối năm 2018

Nguyễn Hưng

  • pvp-ctcp