Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn lần 2 của tác giả Vũ Đình Hưng (Vietsovpetro)

13:30 | 10/11/2023

11,645 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Vũ Đình Hưng, bút danh Hungvu thuộc Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí - Vietsovpetro.

Tham gia bình chọn cho ẢNH ĐƠN của tác giả Vũ Đình Hưng, bút danh Hungvu tại Fanpage PetroTimes

09-VDH-AD-0014: Lắp dựng pannel Row A chân đế ZWP15.
09-VDH-AD-0014: Lắp dựng pannel Row A chân đế ZWP15.
09-VDH-AD-0015: Lắp dựng pannel Row A chân đế ZWP15.
09-VDH-AD-0015: Lắp dựng pannel Row A chân đế ZWP15.
09-VDH-AD-0016: Lắp dựng pannel Row A chân đế ZWP15.
09-VDH-AD-0016: Lắp dựng pannel Row A chân đế ZWP15.
09-VDH-AD-0017: Lượn quanh giàn khoan Tam Đảo 3.
09-VDH-AD-0017: Lượn quanh giàn khoan Tam Đảo 3.
09-VDH-AD-0018: Nắng chiều trên cảng.
09-VDH-AD-0018: Nắng chiều trên cảng.
09-VDH-AD-0019: Sà lan chở chân đế cập cảng.
09-VDH-AD-0019: Sà lan chở chân đế cập cảng.
09-VDH-AD-0020: Sà lan sẵn sàng hạ thủy chân đế.
09-VDH-AD-0020: Sà lan sẵn sàng hạ thủy chân đế.
09-VDH-AD-0021: Sẵn sàng vận chuyển.
09-VDH-AD-0021: Sẵn sàng vận chuyển.
09-VDH-AD-0022: Tàu Hoàng Sa chuẩn bị các thiết bị cho mỗi chuyến đi thi công biển.
09-VDH-AD-0022: Tàu Hoàng Sa chuẩn bị các thiết bị cho mỗi chuyến đi thi công biển.
09-VDH-AD-0023: Tàu kéo làm dây neo sà lan.
09-VDH-AD-0023: Tàu kéo làm dây neo sà lan.
09-VDH-AD-0024: Thay áo mới cho giàn khoan Tam Đảo 3.
09-VDH-AD-0024: Thay áo mới cho giàn khoan Tam Đảo 3.
09-VDH-AD-0025: Thi công chế tạo 2 pannel.
09-VDH-AD-0025: Thi công chế tạo 2 pannel.
09-VDH-AD-0026: Toàn cảnh công trường thi công chân đế và thượng tầng giàn nhẹ BK.
09-VDH-AD-0026: Toàn cảnh công trường thi công chân đế và thượng tầng giàn nhẹ BK.
09-VDH-AD-0027: Vận chuyển khối thượng tầng đi lắp đặt trong nắng sớm.
09-VDH-AD-0027: Vận chuyển khối thượng tầng đi lắp đặt trong nắng sớm.
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Áp dụng công nghệ thông tin vào việc kiểm tra chống ăn mòn", tác giả Lê Tiến Dũng (BSR)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn lần 2 của tác giả Vũ Thị Minh (PVCFC)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Năng lượng tuổi trẻ - Đoàn thanh niên tham gia phong trào "Xanh-Sạch-Đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và thực hiện 5S" trong toàn Công ty", tác giả Nguyễn Thanh Tùng (PV GAS)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Ảnh đơn của tác giả Nguyễn Vĩnh Học (PV Power)

Tác giả: Vũ Đình Hưng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps