Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Hội thao an toàn thường niên tại PV Power", tác giả Trần Phúc Thái (PV Power)

19:55 | 26/10/2023

13,531 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Trần Phúc Thái thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power).

Tham gia bình chọn cho ẢNH BỘ 11-TPT-AB-0001 của tác giả Trần Phúc Thái tại Fanpage PetroTimes

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) là đơn vị phụ trách lĩnh vực Điện, một trong năm lĩnh vực chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đơn vị hiện đang sở hữu và vận hành 7 nhà máy điện và các dự án năng lượng tái tạo có công nghệ hiện đại, phức tạp, giá trị rất lớn. Do đó, công tác đảm bảo an toàn cho các nhà máy luôn được chú trọng.

Hằng năm, vào mỗi dịp tháng 5 - Tháng Công nhân, PV Power đều đặn tổ chức hội thao an toàn lao động, phòng chống cháy nổ nhằm nâng cao nhận thức cũng như chuyên môn cho người lao động.

11-TPT-AB-0001-01: Hội thao An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được PV Power giao cho các đơn vị luân phiên tổ chức hằng năm.
11-TPT-AB-0001-01: Hội thao An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được PV Power giao cho các đơn vị luân phiên tổ chức hằng năm.
11-TPT-AB-0001-02: Nội dung thi được xây dựng sát với thực tế các tình huống mất an toàn có thể xảy ra tại Nhà máy điện.
11-TPT-AB-0001-02: Nội dung thi được xây dựng sát với thực tế các tình huống mất an toàn có thể xảy ra tại Nhà máy điện.
11-TPT-AB-0001-03: Thí sinh phải dự thi cần được trang bị các kỹ năng như di chuyển trong không gian hạn chế...
11-TPT-AB-0001-03: Thí sinh phải dự thi cần được trang bị các kỹ năng như di chuyển trong không gian hạn chế...
11-TPT-AB-0001-04: ...vượt chướng ngại vật...
11-TPT-AB-0001-04: ...vượt chướng ngại vật...
11-TPT-AB-0001-05: Sử dụng các công cụ sẵn có để dập lửa.
11-TPT-AB-0001-05: Sử dụng các công cụ sẵn có để dập lửa.
11-TPT-AB-0001-06: Sử dụng các công cụ sẵn có để dập lửa.
11-TPT-AB-0001-06: Sử dụng các công cụ sẵn có để dập lửa.
11-TPT-AB-0001-07: Người lao động tại PV Power còn được huấn luyện về công tác cứu hộ, cứu nạn...
11-TPT-AB-0001-07: Người lao động tại PV Power còn được huấn luyện về công tác cứu hộ, cứu nạn...
11-TPT-AB-0001-08: ...băng bó các vết thương.
11-TPT-AB-0001-08: ...băng bó các vết thương.
11-TPT-AB-0001-09: Đưa người bị thương đến vị trí an toàn.
11-TPT-AB-0001-09: Đưa người bị thương đến vị trí an toàn.
11-TPT-AB-0001-10: Công tác an toàn tại PV Power đóng góp một phần rất lớn trong việc giúp đơn vị về đích các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm.
11-TPT-AB-0001-10: Công tác an toàn tại PV Power đóng góp một phần rất lớn trong việc giúp đơn vị về đích các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm.
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn của tác giả Nguyễn Chí Hiếu (PV Drilling)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Ảnh đơn của tác giả Trác Ngọc Lĩnh (PVEP POC)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Ảnh đơn của tác giả Phạm Văn Hiến (PV Shipyard)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn lần 2 của tác giả Vương Hữu Quốc Thái (Vietsovpetro)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Các ảnh đơn lần 3 của tác giả Vương Hữu Quốc Thái (Vietsovpetro)

Tác giả: Trần Phúc Thái

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps