Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Cứu chữa ngư dân bị nạn trên vùng biển khu vực mỏ Đại Hùng", tác giả Nguyễn Văn Đồng (PVEP-POC)

20:58 | 26/10/2023

15,204 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Nguyễn Văn Đồng thuộc Giàn Đại Hùng 01, Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC).

Tham gia bình chọn cho ẢNH BỘ 10-NVD-AB của tác giả Nguyễn Văn Đồng tại Fanpage PetroTimes.

Xuồng cứu hộ (FRC) đưa ngư dân bị tai nạn từ tàu cá lên giàn Đại Hùng 01 cấp cứu ngày 13/08/2022.

Tác phẩm dự thi
10-NVD-AB-0001-01: Xuồng cứu hộ (FRC) tiếp cận tàu cá.
Tác phẩm dự thi
10-NVD-AB-0001-02: Xuồng cứu hộ (FRC) đưa nạn nhân về giàn.
Tác phẩm dự thi
10-NVD-AB-0001-03: Xuồng cứu hộ (FRC) đưa nạn nhân về giàn.
Tác phẩm dự thi
10-NVD-AB-0001-04: Xuồng cứu hộ (FRC) tiếp cận dây cẩu của giàn
Tác phẩm dự thi
10-NVD-AB-0001-05: Đưa xuồng cứu hộ (FRC) và nạn nhân lên giàn bằng cẩu
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Nơi đầu sóng ngọn gió - Ta cũng thắp lên ngọn lửa thiêng liêng", tác giả Lê Đăng Thanh (PVEP)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Hạ thủy và lắp đặt giàn nhẹ BK tại mỏ Bạch Hổ", tác giả Lê Anh Đức (Vietsovpetro)
Tác phẩm dự thi Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Bộ ảnh "Những ánh sao đêm", tác giả Vũ Việt Văn (PVCFC)

Tác giả: Nguyễn Văn Đồng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps