Tác phẩm dự thi "Petrovietnam trong tôi": Ảnh đơn của tác giả Đặng Sỹ An (Vietsovpetro)

19:56 | 26/10/2023

16,622 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tác phẩm dự thi Cuộc thi ảnh "Petrovietnam trong tôi" của tác giả Đặng Sỹ An thuộc Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí - Vietsovpetro.
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps