Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

20:31 | 29/08/2023

241 lượt xem
|
(PetroTimes) - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định 4520/QĐ-SYT về quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính của Sở Y tế.

Theo đó, Sở Y tế sẽ tiếp nhận các nội dung phản ánh kiến nghị về những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hiện hành do hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức của Sở Y tế như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; hành vi không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đầy đủ, chính xác về thủ tục hành chính; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức.

duong-day-nong-se-cang-nong
Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính. Ảnh minh họa.

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về sự không phù hợp với thực tế, sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính; quy định hành chính không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, hoặc những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

Tiếp nhận những ý kiến góp ý, đề xuất phương án xử lý phản ánh, kiến nghị hoặc sáng kiến ban hành quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống người dân; phản ánh, kiến nghị trong khai thác, sử dụng dữ liệu thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia; thủ tục hành chính đã có hiệu lực thi hành nhưng chưa được thực hiện.

Công dân có thể gửi phản ánh, kiến nghị bằng văn bản, điện thoại hoặc bằng phiếu lấy ý kiến thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị và thông báo rõ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc thư điện tử khi cần liên hệ). Thời gian xử lý phản ánh, kiến nghị sẽ tùy thuộc vào sự phức tạp của từng phản ánh, kiến nghị cụ thể.

Văn phòng Sở Y tế Hà Nội là cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính và chuyển các phòng chuyên môn, đơn vị xác minh xử lý.

Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tại trụ sở làm việc, số 4 Sơn Tây, phường Điện Biên, quận Ba Đình; số điện thoại: 0239985768; email: vanthu_soyte@hanoi.gov.vn.

Sở Y tế không tiếp nhận các khiếu nại về giải quyết thủ tục hành chính. Các nội dung khác liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính không được quy định trong quy chế này được thực hiện theo quy định của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.

Quy định hành chính là những quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống nhân dân thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành theo quy dịnh của pháp luật.

Quang Phú

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan