Quốc hội thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi)

10:26 | 15/11/2022

|
(PetroTimes) - Sáng 14/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã Biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi) với 472/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật Dầu khí (sửa đổi), gồm 11 chương 69 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu là chính sách mới với nhiều nội dung mang tính đột phá, là cơ sở pháp lý cần thiết để khai thác hiệu quả hơn tài nguyên dầu khí, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh dự báo những năm tới có nhiều mỏ dầu khí ở giai đoạn cuối đời mỏ sẽ chuyển sang thời kỳ khai thác tận thu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện nội dung này tại dự thảo Nghị định và rà soát, ban hành các văn bản dưới luật khác có liên quan.

Đối với chính sách ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư đặc biệt trong hoạt động dầu khí, Luật Dầu khí sửa đổi giữ quy định sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như đã trình, không quy định trực tiếp chính sách ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư đặc biệt trong hoạt động dầu khí tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp vì gắn với đối tượng ưu đãi cụ thể quy định tại Điều 53 dự thảo Luật

Về quản lý Nhà nước về dầu khí, Luật quy định về trách nhiệm của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Điều 66) gắn với quy định phân cấp cho Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong hoạt động dầu khí (Điều 63) có nội dung khác với quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp hiện hành.

Theo Truyền hình Quốc hội Việt Nam

[Podcast] Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao[Podcast] Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao
Quốc hội thông qua 3 dự án Luật, tiếp tục thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)Quốc hội thông qua 3 dự án Luật, tiếp tục thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Luật Dầu khí (sửa đổi): Xung lực mới cho ngành dầu khíLuật Dầu khí (sửa đổi): Xung lực mới cho ngành dầu khí