[Podcast] Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao

15:54 | 14/11/2022

|
(PetroTimes) - Sáng 14/11, Quốc hội đã thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi) với 472/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật Dầu khí (sửa đổi) gồm 11 chương 69 điều sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.