Thứ sáu 21/09/2018 16:54

PV GAS D mời thầu cải tạo Solenoid hiện hữu của các trạm khí

20:27 | 02/10/2017

|
Từ ngày 29/9/2017, Công ty CP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) phát hành hồ sơ mời thầu cải tạo Solenoid hiện hữu của các trạm khí (VTC, Bạch Mã, Hoàng Gia, Thép Việt) thành Redundant Solenoid (Mã: PGD17-103).

Chi tiết

- Tên gói thầu: Cải tạo Solenoid hiện hữu của các trạm khí (VTC, Bạch Mã, Hoàng Gia, Thép Việt) thành Redundant Solenoid (Mã: PGD17-103)

- Bên mời thầu: Công ty CP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

- Danh mục hàng hóa, dịch vụ: Thiết bị điện - điều khiển

- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian phát hành HSMT/HSYC: 15:00 ngày 29/9/2017 đến khi đóng thầu

- Thời điểm đóng thầu: 10:00 ngày 10/10/2017

- Thời điểm mở thầu: 10:30 ngày 10/10/2017

- Giá bán 1 bộ HSMT/HSYC: Miễn phí

- Bảo đảm dự thầu: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 28 ngày

- Tình trạng: Chưa có kết quả

- Thời gian đăng tải: 10:54 ngày 28/9/2017

Địa điểm phát hành

- Người liên hệ: Đội Hỗ trợ sản xuất

- Số điện thoại: 0254.3511707

- Địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà Gas Tower, số 61B đường 30/4, phường Thắng Nhất - TP Vũng tàu

P.V

Share on Google+
  • vietdragon-land