[Podcast] PVEP hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

11:43 | 07/12/2022

|
(PetroTimes) - Vào hồi 8 giờ ngày 5/12, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã chính thức hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2022.