[Podcast] Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch 4 tháng đầu năm 2023

06:53 | 10/05/2023

|
(PetroTimes) - Trong tháng 4, mặc dù chịu tác động lớn do giá các sản phẩm dầu khí đều suy giảm mạnh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt kết quả tích cực hơn so với tháng 3, qua đó hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng và tài chính trong 4 tháng đầu năm 2023. Thông tin được Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, cho biết trong cuộc họp giao ban điều hành SXKD thường kỳ tháng 5/2023, với lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn ngày 8/5.