[Podcast] Petrovietnam đặt mục tiêu tiết giảm 2.242 tỷ đồng trong năm 2023

10:25 | 24/04/2023

|
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2023 với tổng giá trị 2.242 tỷ đồng.