[Podcast] Mệnh lệnh tăng trưởng!

08:00 | 14/04/2023

|
(PetroTimes) - Nói là mệnh lệnh bởi đó là điều kiện cần và đủ để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (DN). Không tăng trưởng, hoặc tăng trưởng chậm hơn có thể khiến DN thụt lùi, mất lợi thế cạnh tranh, thị phần vào tay đối thủ. Vị thế, tầm ảnh hưởng và đóng góp của DN theo đó cũng suy giảm theo.