[Podcast] Văn hóa doanh nghiệp - Văn hóa Petrovietnam

09:12 | 16/04/2023

|
(PetroTimes) - Bây giờ đi đến đâu cũng nghe nhắc tới văn hóa doanh nghiệp. Thế nhưng, hiểu một cách sâu sắc, có hệ thống, gắn với thực tiễn đơn vị thì không phải ai cũng nói đúng và hành động đúng.