Petrovietnam bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên HĐTV DQS

19:52 | 06/08/2021

|
(PetroTimes) - Ngày 6/8, ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức danh Chủ tịch HĐTV và Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS).

Nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của DQS, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đã có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lương Minh Hải, Phó Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐTV DQS giữ chức Chủ tịch HĐTV của DQS. Chủ tịch HĐTV Petrovietnam cũng ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Trần Thị Thuý Kiều, Kiểm soát viên của DQS giữ chức Thành viên HĐTV. Cả 2 quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực kể từ ngày 6/8.

Petrovietnam bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên HĐTV DQS
Ông Lương Minh Hải, tân Chủ tịch HĐTV DQS.

DQS được chuyển giao từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) sang Petrovietnam theo quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Vinashin. Kể từ thời điểm đó, Petrovietnam đã rất nỗ lực để giải quyết những tồn dư, vướng mắc mà Vinashin để lại tại DQS. Ngay sau khi được tiếp nhận DQS, Hội đồng Thành viên Petrovietnam đã có Nghị quyết 1781/NQ-DKVN ngày 29/7/2010 về tổ chức và cơ cấu lại DQS theo ngành nghề kinh doanh chính: Đóng mới, sửa chữa tàu thủy, giàn khoan và các phương tiện nổi.

Petrovietnam bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên HĐTV DQS
DQS tiếp nhận giàn khoan Đại Hùng 01 vào dock sửa chữa năm 2020.

Sau khi Petrovietnam nhận chuyển giao lại DQS đã đưa công ty vào lộ trình từng bước vượt qua khó khăn. Thời điểm mới được chuyển giao về Petrovietnam, thu nhập bình quân của người lao động DQS chỉ khoảng 2,8 triệu đồng/người/tháng. Đến năm 2018, tiền lương trung bình của công nhân lao động trực tiếp là 6,6 triệu đồng, năm 2019 tăng lên 8,32 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2020 tăng lên 9,53 triệu đồng.

Thanh Hiếu

  • vien-tham-my-hc
  • tan-hiep-phat-new
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps