[PetroTimesTV] Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Một năm thắng lợi ngoạn mục

18:46 | 09/01/2021

|
Giá dầu giảm mạnh và liên tục trong năm 2020 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dầu khí trên thế giới một cách nặng nề. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đứng trước những khó khăn rất lớn, tuy nhiên bằng nhiều giải pháp quản trị biến động, vượt khó, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này đã đứng vững về đích sớm trong cả năm 2020.