[PetroTimesTV] Tập đoàn Dầu khí Việt Nam duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh cao

20:53 | 04/10/2023

8,721 lượt xem
|
Trong 9 tháng qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt tổng sản lượng khai thác dầu đạt 7,85 triệu tấn bằng gần 85% kế hoạch năm, sản lượng khai thác khí và cung ứng điện cũng lần lượt vượt kế hoạch là 11% và 46%, tổng doanh thu ước đạt 643 ngàn tỷ đồng nộp ngân sách và lợi nhuận trước thuế cũng vượt kế hoạch năm lần lượt 31% và 22%.