[PetroTimesTV] Tập đoàn Dầu khí đã vượt qua được biến cố để phát triển

11:29 | 12/01/2021

|
(PetroTimes) - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ để đẩy mạnh tái cấu trúc và triển khai hiệu quả các dự án lớn nhằm có đóng góp nhiều hơn nữa cho kinh tế của Đất nước