[PetrotimesTV] PVEP: Lửa thử vàng, gian nan thử sức

08:35 | 25/12/2020

|
Những năm gần đây Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí(PVEP) nói riêng và ngành Dầu khí nói chung mới vừa từng bước vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của sự suy giảm giá dầu kéo dài suốt nhiều năm từ cuối năm 2014. Năm 2020 cuộc khủng hoảng mang tên Covid-19 đã tàn phá nặng nề nền kinh tế thế giới làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh dẫn đến nhu cầu của dầu mỏ của thế giới giảm mạnh, PVEP lại một lần nữa đứng trước muôn vàn khó khăn, thách thức.