[PetrotimesTV] Gắn biển công trình "Giàn BK-21, mỏ Bạch Hổ" chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

09:42 | 04/12/2020

|
Sáng ngày 03/12/2020, tại TP. Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức lễ gắn biển “Dự án xây dựng Giàn đầu giếng BK-21, mỏ Bạch Hổ” công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.