[PetroTimesTV] Đón dòng dầu đầu tiên từ Giàn CTC1-WHP mỏ Cá Tầm

10:17 | 31/01/2019

|
Giàn khai thác CTC1- WHP thuộc mỏ Cá Tầm đã cho dòng dầu đầu tiên với sản lượng ban đầu đạt 1.630 tấn/ngày đêm. Đây là dự án do tổ hợp nhà thầu gồm: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí và Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư.