[PetrotimesTV] Đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Cá Tầm

15:53 | 26/01/2019

|
Sáng ngày 25/01/2019, đúng như kế hoạch đã đề ra, Giàn khai thác CTC1-WHP thuộc mỏ Cá Tầm, Lô 09/3-12 đã cho dòng dầu đầu tiên (First oil) với sản lượng ban đầu đạt 1.630 tấn/ngày/đêm. Đây là dự án do tổ hợp nhà thầu gồm: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) và Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư.