[PetroTimesTV] Mùa xuân của những người đi tìm lửa

14:10 | 30/01/2019

|
Hơn nửa thế kỷ qua, những thành viên trong đại gia đình Dầu khí đã kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của bao thế hệ trí tuệ nỗ lực cống hiến, sẵn sáng đương đầu với những thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng ngành dầu khí hiện đại và đồng bộ, trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng hàng đầu của đất nước và có thương hiệu trên bản đồ dầu khí thế giới.