[PetroTimesTV] Điểm sự kiện Năng lượng - Dầu khí nổi bật tuần qua từ ngày 12-19/11/2023

17:05 | 20/11/2023

29,788 lượt xem
|
(PetroTimes) - Điểm các tin tức, sự kiện Năng lượng - Dầu khí nổi bật tuần qua trên PetroTimes từ ngày 12-19/11/2023.

Nguyễn Hiệp - Quân Trần