[PetroTimesTV] 10 dấu ấn nổi bật năm 2020 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

15:00 | 11/01/2021

|
Năm 2020 là một năm thắng lợi ngoạn mục của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với 10 dấu ấn nổi bật.