[PetroTimesMedia] PTSC gặp mặt nhà đầu tư trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

11:28 | 24/05/2023

6,314 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trao đổi với các nhà đầu tư, Tổng Giám đốc PTSC Lê Mạnh Cường đã có những thông tin, giải đáp cụ thể đối với tất cả các câu hỏi của nhà đầu tư. Trong đó nhấn mạnh, định hướng chiến lược phát triển về trung và ngắn hạn của PTSC sẽ là tiếp tục giữ vững và duy trì ổn định các hoạt động dịch vụ truyền thống, xúc tiến các giải pháp dịch vụ trọn gói/chuỗi dịch vụ, kết hợp các mảng dịch vụ chính nhằm tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng.