[PetroTimesMedia] Đại hội Công đoàn PVChem lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

09:40 | 24/05/2023

5,441 lượt xem
|
(PetroTimes) - Với nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động Công đoàn cơ sở PVChem đã quán triệt và chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, của Tập đoàn và của Tổng công ty liên quan đến người lao động như quy chế tiền lương, tiền thưởng, quy chế đối với công tác bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân viên và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.