[PetroTimesMedia] Công đoàn cơ quan Tập đoàn - Vì sự phát triển toàn diện của Đoàn viên, NLĐ

09:00 | 19/05/2023

|
(PetroTimes) - Với phương châm lấy con người là yếu tố cốt lõi, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tập hợp và xây dựng nguồn nhân lực bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, là nền tảng đưa Petrovietnam trở thành Tập đoàn kinh tế, năng lượng chủ lực của Đất nước, trong đó không thể không nhắc đến vai trò của Công đoàn cơ quan Tập đoàn trong việc đồng hành cùng chuyên môn, là chỗ dựa cho người lao động yên tâm công hiến, phát huy sức mình.