[PetroTimesMedia] Petrovietnam ký kết thỏa thuận hợp tác với Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2022-2026

08:17 | 06/09/2022

|
(PetroTimes) - Ngày 5/9, tại trụ sở Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026.