[PetroTimesMedia] Luật Dầu khí sửa đổi sẽ tạo điều kiện để ngành dầu khí phát triển ổn định, bền vững

11:48 | 23/03/2023

|
(PetroTimes) - Luật Dầu khí sửa đổi năm 2022 cũng cho thấy, việc xây dựng luật này đã thay đổi nhiều về cách thức, tư duy làm luật mới, phù hợp thông lệ quốc tế và thực tiễn quản lý; tạo điều kiện giám sát, thăm dò dầu khí tốt hơn; huy động nguồn lực Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào thăm dò, trên cơ sở đó bảo đảm chủ quyền an ninh quốc gia. Các quy định về hợp đồng dầu khí thuận lợi hơn nhiều so trước đây. Các nhà thầu quốc tế rất dễ hiểu, dễ tiếp cận, từ đó dễ dàng đầu tư hơn.