[PetroTimesMedia] Bộ Công Thương: Lập khung giá điện tái tạo chuyển tiếp đúng quy định

07:43 | 17/03/2023

|
(PetroTimes) - Trước đó, đã có 36 nhà đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, nhà chức trách khi lập phương án tính đã dẫn sản lượng giao nhận bình quân của các nhà máy điện gió nhưng không tính tới tình hình cắt giảm và bỏ dự án có kết quả tính toán giá điện cao hơn giá FIT trước đây. Hệ quả, khung giá phát điện đưa ra không đảm bảo nguyên tắc tỷ suất lợi nhuận sau thuế (IRR) 12% cho nhà đầu tư.