[PetroTimesMedia] Cơ chế JETP sẽ góp phần vào thành công của Quy hoạch điện VIII

13:31 | 15/05/2023

|
(PetroTimes) - Việc coi cơ chế JETP là giải pháp quan trọng cho quá trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam là cần thiết. Lộ trình chuyển dịch phía trước của Việt Nam không chỉ cần đảm bảo an ninh năng lượng mà còn phải đảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong quy hoạch tổng thể các ngành, lĩnh vực.