Những thay đổi bất ngờ nếu sa mạc Sahara phủ kín pin mặt trời

18:56 | 21/04/2020

|
Điện có thể đủ cho nhu cầu toàn thế giới và lượng mưa khu vực tăng gấp đôi nếu lắp đặt tấm pin mặt trời phủ kín sa mạc Sahara.