Người Hà Nội muốn qua lại giữa các vùng "xanh - vàng - đỏ" cần giấy tờ gì?

08:01 | 07/09/2021

|
Người dân thuộc diện "được phép ra đường" muốn di chuyển liên vùng cần những thủ tục nào khi Hà Nội đã thiết lập 22 chốt kiểm soát liên ngành để "khóa chặt" vùng đỏ?