Ngân sách bội thu ước gần 70 nghìn tỷ đồng

15:00 | 01/03/2020

|
Theo Tổng Cục Thống kê, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2/2020, ngân sách bội thu ước khoảng 69,2 nghìn tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2020 ước tính đạt 214,2 nghìn tỷ đồng, bằng 14,2% dự toán năm; trong đó thu nội địa đạt 179,8 nghìn tỷ đồng, bằng 14,2%; thu từ dầu thô 8,6 nghìn tỷ đồng, bằng 24,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 25,9 nghìn tỷ đồng, bằng 12,4%.

ngan sach boi thu uoc gan 70 nghin ty dong
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2/2020, ngân sách bội thu ước khoảng 69,2 nghìn tỷ đồng.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 21,3 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 36,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 42 nghìn tỷ đồng, bằng 15,5%; thu thuế thu nhập cá nhân 15,3 nghìn tỷ đồng, bằng 11,9%; thu thuế bảo vệ môi trường 4,6 nghìn tỷ đồng, bằng 6,7%; thu tiền sử dụng đất 17,3 nghìn tỷ đồng, bằng 18%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/2/2020 ước tính đạt 145 nghìn tỷ đồng, bằng 8,3% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 116,1 nghìn tỷ đồng, bằng 11%; chi đầu tư phát triển 7,4 nghìn tỷ đồng, bằng 1,6%; chi trả nợ lãi 21,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18,1%. Như vậy, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/2/2020, ngân sách bội thu ước khoảng 69,2 nghìn tỷ đồng.

P.V

ngan sach boi thu uoc gan 70 nghin ty dongNgành Hải quan quyết tâm tăng thu 3% so với chỉ tiêu dự toán
ngan sach boi thu uoc gan 70 nghin ty dongTP HCM: Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tháng 1 giảm hơn 30%
ngan sach boi thu uoc gan 70 nghin ty dongMới tháng đầu năm, thu ngân sách đã tăng cao

 

loading...
  • pvp-ctcp