Mức sống dân cư năm 2021: Nhóm hộ giàu nhất thu nhập cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất

15:19 | 29/06/2022

|
(PetroTimes) - Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2021 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy thu nhập bình quân của người dân cả nước đạt khoảng 4.205.000 đồng/tháng, giảm khoảng 1,1%; nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất.
Mức sống dân cư năm 2021: Nhóm hộ giàu nhất thu nhập cao gấp 8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất
Nguồn: Tính toán từ dữ liệu Khảo sát mức sống dân cư năm 2010-2021

Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 của cơ quan thống kê cho thấy dịch bệnh làm giảm đáng kể thu nhập của người dân. Trước năm 2019 thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, tuy nhiên sau 2019 do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thu nhập có xu hướng giảm dần.

Tốc độ giảm thu nhập ở khu vực thành thị nhiều hơn so với khu vực nông thôn. So với năm 2020, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng năm 2021 ở khu vực thành thị giảm 3,6%, trong khi thu nhập bình quân 1 người 1 tháng ở khu vực nông thôn không thay đổi đáng kể.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy có sự chênh lệch đang kể về thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn trong năm 2021. Thu nhập bình quân của người dân thành thị đạt 5.388.000 đồng/tháng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn, đạt khoảng 3.486.000 đồng/tháng.

Trong năm 2021 vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước là Đông Nam Bộ, với thu nhập bình quân đạt 5.794.000 đồng/tháng. Vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất cả nước trong năm 2021 là trung du và miền núi phía Bắc, với thu nhập bình quân đạt 2.837.000 đồng/tháng.

Nhóm hộ giàu nhất (gồm 20% dân số giàu nhất) có thu nhập bình quân đạt 9.184.000 đồng/tháng, cao gấp 8 lần so với thu nhập của nhóm hộ nghèo nhất (gồm 20% dân số nghèo nhất).

Cũng theo kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2021, cơ cấu thu nhập đang chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn. Tỷ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương có xu hướng tăng dần từ năm 2010 đến nay, từ 44,9% năm 2010 lên đến 56,7% năm 2021. Ngược lại, tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm, từ 20,1% năm 2010 xuống còn 10,8% năm 2021.

Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021 là 4,4%, giảm 0,4% so với năm 2020, Trung du và miền núi phía Bắc là vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất cả nước với khoảng 13,4%. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm liên tục trong giai đoạn 2016-2021, trung bình mỗi năm giảm khoảng 1%.

Xét riêng về 10 chỉ số phản ánh mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản thì các hộ gia đình Việt Nam năm 2021 thiếu hụt nhiều về bảo hiểm y tế và giáo dục người lớn, mức độ thiếu hụt lần lượt là 17,8% và 11,3%.

Mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở khu vực nông thôn cao hơn khu vực thành thị. Hai vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao là Trung du miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Khảo sát đánh giá, năm 2021, thu nhập bình quân đầu người vẫn tiếp tục giảm so với năm 2020 do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng cơ cấu thu nhập vẫn chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn với tỷ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương có xu hướng tăng và tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm. Mặc dù, thu nhập của dân cư có giảm so với năm 2020 nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn giảm do Chính phủ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 được tiến hành theo Quyết định số 95/QĐ-TCTK ngày 29/1/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Khảo sát là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm thu thập thông tin để tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về mức sống hộ dân cư, đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các cấp, các ngành để đánh giá mức sống, tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo của dân cư theo hướng tiếp cận đa chiều.

Khảo sát được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 47.000 hộ đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị, nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương với phương pháp phỏng vấn trực tiếp để thu thập các thông tin nhằm tính toán các chỉ tiêu về nghèo đa chiều, thu nhập và một số chỉ tiêu liên quan khác.

Phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bìnhPhấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công có mức sống cao hơn mức sống trung bình
Đề xuất nâng chuẩn mức sống tối thiểu giai đoạn 2021-2025Đề xuất nâng chuẩn mức sống tối thiểu giai đoạn 2021-2025
Gần 1,2 triệu lao động mất việc làm do ảnh hưởng Covid-19Gần 1,2 triệu lao động mất việc làm do ảnh hưởng Covid-19

  • bidv-65-nam