Mạng lưới năng lượng tái tạo ở Tân Cương

10:56 | 01/05/2020

|
Với tổng công suất lắp đặt 36,97 triệu kW, hệ thống điện sạch tại khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) giúp cắt giảm tới 66,77 triệu tấn khí thải CO2.