Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý khoản tiền 11 nghìn tỉ đồng

09:39 | 22/10/2015

|
Kiểm toán Nhà nước vừa có văn bản gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2015 của cơ quan này...
ktnn kien nghi xu ly 11 nghin ti dong sau kiem toanThanh tra Bình Dương kiến nghị xử lý Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Thuế, nguyên Chủ tịch tỉnh
ktnn kien nghi xu ly 11 nghin ti dong sau kiem toanQuốc hội thảo luận dự án Luật kiểm toán; Bộ Luật hình sự
ktnn kien nghi xu ly 11 nghin ti dong sau kiem toanKiểm toán năng lượng, không bao giờ là muộn

Báo cáo cho biết, 110 kết quả kiểm toán do KTNN ban hành năm 2015 đã kiến nghị xử lý tài chính là trên 11 nghìn tỉ đồng, đặc biệt là khu vực ngân sách địa phương có những phát hiện quan trọng và có đánh giá chính xác hơn về thực trạng tài chính của các đơn vị được kiểm toán.

Qua đó, các kết quả kiểm toán đã tiếp tục nâng cao khả năng cân đối thu - chi ngân sách, thanh toán, hoàn trả nợ..., góp phần vào tính minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản công…

ktnn kien nghi xu ly 11 nghin ti dong sau kiem toan
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII.

Cụ thể, tính đến 30/9, toàn ngành đã triển khai 259/288 đoàn kiểm toán, kết thúc 200 đoàn, từ đó phát hành 110 báo cáo kiểm toán (BCKT). Với tiến độ như hiện nay, dự kiến KTNN sẽ hoàn thành 100% kế hoạch kiểm toán năm 2015.

9 tháng đầu năm 2015, thông qua kết quả kiểm toán, KTNN đã chuyển một hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan cảnh sát điều tra, tiếp nhận kết quả điều tra từ Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an; cung cấp một số bộ hồ sơ, tài liệu kiểm toán theo yêu cầu của cơ quan điều tra, thanh tra và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, KTNN đã có các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán gửi Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cung cấp thông tin để Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng.  

Trước đó, qua kết quả kiểm toán năm 2014, KTNN cũng từng kiến nghị xử lý tài chính hơn 23 nghìn tỉ đồng (tăng thu hơn 4.669 tỉ đồng; giảm chi hơn 7.460 tỉ đồng; nợ đọng phát hiện tăng thêm hơn 3.142 tỉ đồng; nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 7.799 tỉ đồng; xử lý khác 31,8 tỉ đồng).

Song Lê

loading...