[Infographic] "Nhà xanh" - ngôi nhà của tương lai

14:59 | 08/04/2020

|
Áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý tiết kiệm năng lượng cùng với khai thác tối đa các nguồn năng lượng tái tạo, những ngôi "nhà xanh" đang được lên ý tưởng xây dựng trở thành hình mẫu của kiến trúc trong tương lai.
  • evn
  • sunshinegroup
  • mipec-rubik360
  • pvp-ctcp