[Infographic] Quy trình biến tảo biển thành "năng lượng xanh"

07:05 | 06/04/2020

|
Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh tảo có khả năng tạo ra được dầu cho sản xuất diesel sinh học cao gấp 15-300 lần so với các cây có dầu truyền thống khác trên cùng một diện tích sử dụng. Loại dầu tảo này có thể thay thế dầu mỏ hoặc trở thành nhiên liệu sinh học sạch, an toàn.