[Infographic] Nhà máy nhiệt điện "tháp mặt trời"

20:00 | 23/04/2020

|
Hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn những tấm gương, được gọi là các kính định nhật lắp đặt xung quanh một cột tháp, tập trung ánh sáng mặt Trời để nung chảy muối nitrate, từ đó sản xuất lượng điện năng đủ phục vụ cho cả một thành phố.
  • pvp-ctcp