-->

[Infographic] Đô thị thông minh: mô hình thành phố tương lai

08:01 | 21/04/2020

|
Thế giới đang chứng kiến xu hướng đô thị hóa mạnh mẽ. Đến năm 2050, hơn 60% dân số thế giới dự kiến sẽ sinh sống ở các thành phố. Nâng cấp, phát triển những thành phố trở thành những đô thị thông minh là nhu cầu cấp bách của các quốc gia.