Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương

14:12 | 02/10/2023

138 lượt xem
|
(PetroTimes) - Với chủ đề “Hội nhập quốc tế thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu, công nghiệp và thương mại, dịch vụ giai đoạn 2023-2025”, sáng 2/10, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VI - năm 2023.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan nhận định, năm 2023 của ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng và các tỉnh, thành phố nói chung diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn và bất ổn, kinh tế toàn cầu suy giảm, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thị trường xuất nhập khẩu bị thu hẹp. Ở trong nước, nền kinh tế chịu tác động rõ rệt, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và xuất nhập khẩu, sức mua thị trường nội địa tăng thấp, sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, có xu hướng tăng chậm lại.

Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương
Đại diện ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết biên bản hợp tác.

Trước tình hình đó, ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng và ngành Công thương cả nước nói chung đã tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, giao nhằm nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đơn giản các thủ tục hành chính, kết nối thương mại, kích cầu tiêu dùng... Nhờ đó, góp phần quan trọng để kinh tế các thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng, an sinh xã hội được đảm bảo, đóng góp vào tăng trưởng GRDP chung của cả nước và xứng đáng là các đầu tàu kinh tế của cả nước.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, việc triển khai nhiệm vụ của ngành Công Thương vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tồn tại cả về mặt khách quan lẫn chủ quan. Thị trường xăng dầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia có tầm ảnh hưởng đối với nguồn cung xăng dầu trên thế giới; chi phí đầu vào nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, logistics, lãi vay mặc dù đang giảm dần nhưng vẫn ở mức cao, khó tiếp cận, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Khả năng tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp trong nước nói chung còn hạn chế.

Bên cạnh đó, tính liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh còn hạn chế. Công tác thu hút đầu tư phát triển hạ tầng lĩnh vực Công Thương được đẩy mạnh, thu được kết quả khả quan, tuy nhiên trong quá trình đầu tư thực hiện dự án gặp khó khăn, vướng mắc, do bất cập chưa thống nhất trong các văn bản pháp lý về lĩnh vực đầu tư liên quan…

Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đánh giá cao vai trò của 5 thành phố trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Vai trò chủ lực phát triển kinh tế ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng và ngành Công Thương cả nước nói chung đã tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời, quyết liệt các nhiệm vụ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đơn giản các thủ tục hành chính, kết nối thương mại, kích cầu tiêu dùng...

Nhờ đó, góp phần quan trọng để kinh tế các thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng, an sinh xã hội được bảo đảm, đóng góp vào tăng trưởng GRDP chung của cả nước và xứng đáng là các đầu tàu kinh tế của cả nước. 8 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất công nghiệp của 5 thành phố năm 2023 duy trì mức tăng trưởng và cao hơn mức tăng chung của cả nước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của 5 thành phố chiếm tỷ trọng 38,33% của cả nước. Các thị trường tiêu dùng như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội tiếp tục phục hồi, tăng trưởng đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của cả nước.

Lũy kế trong 8 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của 5 thành phố chiếm tỷ trọng 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Trong đó, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh nằm trong tốp 10 địa phương có kim ngạch thương mại và kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước.

Về hội nhập quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu, các Sở Công Thương 5 thành phố đã thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực, đầu mối giúp UBND các thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi các hiệp định thương mại dự do thế hệ mới FTA . Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành Trung ương trong quá trình rà soát, xây dựng, ban hành các văn bản liên quan để phù hợp với các điều ước, cam kết quốc tế; cung cấp hồ sơ xử lý các vụ việc bị kiến nghị điều tra, rà soát chống trợ cấp, chống bán phá giá tại các thị trường nhập khẩu nhằm đem lại lợi ích chính đáng cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.

Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị.

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Hội nghị là cơ hội để các địa phương trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc, dưới góc độ toàn quốc để thống nhất, đạt kết quả cao nhất. Các Sở Công Thương nên chủ động rà soát lại toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của mình để kiện toàn tổ chức bộ máy. Công tác thúc đẩy, phát triển thương mại để tham gia xuất khẩu toàn cầu là lĩnh vực khó, đòi hỏi sự chỉ đạo vĩ mô và mang tính chất liên ngành. Các FTA đã có nhiều nhưng cần quán triệt sâu rộng, thông suốt, từ lãnh đạo, quản lý cho tới những người làm trực tiếp trong lĩnh vực Công Thương. Do đó, cần kiến nghị Bộ Công Thương tăng cường tập huấn, giúp các địa phương hiểu kỹ, sâu, hiểu đầy đủ hết về các FTA và cách thức xử lý các tình huống gặp phải.

“Hiện còn nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực Công Thương còn chưa đầy đủ, thống nhất, mỗi địa phương đang hiểu và làm theo một cách thức khác nhau, ví dụ như trong trình tự thủ tục triển khai các khu, cụm công nghiệp. Do đó, chúng ta cần trao đổi để cùng thống nhất” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những vấn đề mới phát sinh từ nhu cầu phát triển và thực tiễn quản lý nhà nước, đề xuất kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn, đề xuất cơ chế, giải pháp hỗ trợ tạo điều kiện cho 5 thành phố phát huy lợi thế.

Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam phát triển còn chậm, doanh nghiệp trong nước đang bị yếu thế so với các nhà đầu tư nước ngoài trong việc cạnh tranh tham gia chuỗi cung ứng. Do vậy, việc quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam là hết sức cần thiết.

Đại diện Sở Công Thương Đà Nẵng thì nhận định, phạm vi cam kết trong các FTA thế hệ mới ngày càng sâu rộng và bao trùm, đòi hỏi sự tham gia tích cực và phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương và doanh nghiệp. Vì vậy, với vai trò là cơ quan đầu mối triển khai các Hiệp định, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị hỗ trợ, tư vấn hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhất là cách thức xử lý đối với các vấn đề tồn tại và phát sinh từ góc độ doanh nghiệp, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tranh chấp thương mại trong quá trình thực thi các FTA.

Tại hội nghị, Sở Công Thương 5 thành phố đã ký kết biên bản hợp tác trong giai đoạn tới. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh: "Năm Sở Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển, triển khai có hiệu quả các chương trình đã ký kết; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; mở rộng hợp tác toàn diện trong tất cả các lĩnh vực".

Quang Phú

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 73,000 74,300
AVPL/SJC HCM 73,100 74,300
AVPL/SJC ĐN 73,000 74,300
Nguyên liệu 9999 - HN 60,900 61,250
Nguyên liệu 999 - HN 60,800 61,050
AVPL/SJC Cần Thơ 73,000 74,300
Cập nhật: 08/12/2023 03:45
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 61.000 62.100
TPHCM - SJC 73.200 74.300
Hà Nội - PNJ 61.000 62.100
Hà Nội - SJC 73.200 74.300
Đà Nẵng - PNJ 61.000 62.100
Đà Nẵng - SJC 73.200 74.300
Miền Tây - PNJ 61.000 62.100
Miền Tây - SJC 72.900 74.100
Giá vàng nữ trang - Nhẫn PNJ (24K) 61.000 62.050
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K 60.900 61.700
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K 45.030 46.430
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K 34.850 36.250
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K 24.420 25.820
Cập nhật: 08/12/2023 03:45
AJC Mua vào Bán ra
TT, 3A, NT Nghệ An 6,110 6,220
Trang sức 99.99 6,055 6,200
Trang sức 99.9 6,045 6,190
SJC Thái Bình 7,305 7,415
NT, ĐV, 3A Hà Nội 6,110 6,220
NT, 3A, ĐV Thái Bình 6,110 6,220
NL 99.99 6,070
Nhẫn tròn ko ép vỉ TB 6,070
Miếng SJC Nghệ An 7,305 7,415
Miếng SJC Hà Nội 7,305 7,415
Cập nhật: 08/12/2023 03:45
SJC Mua vào Bán ra
SJC 1L, 10L, 1KG 72,900 74,100
SJC 5c 72,900 74,120
SJC 2c, 1C, 5 phân 72,900 74,130
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 60,950 62,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 60,950 62,100
Nữ Trang 99.99% 60,850 61,700
Nữ Trang 99% 59,789 61,089
Nữ Trang 68% 40,110 42,110
Nữ Trang 41.7% 23,881 25,881
Cập nhật: 08/12/2023 03:45

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 15,477.92 15,634.27 16,137.02
CAD 17,385.80 17,561.42 18,126.15
CHF 27,020.52 27,293.46 28,171.14
CNY 3,319.55 3,353.08 3,461.43
DKK - 3,438.27 3,570.20
EUR 25,443.55 25,700.56 26,840.64
GBP 29,681.78 29,981.60 30,945.72
HKD 3,027.00 3,057.57 3,155.89
INR - 290.20 301.82
JPY 161.25 162.88 170.69
KRW 15.85 17.61 19.21
KWD - 78,467.78 81,610.84
MYR - 5,134.79 5,247.17
NOK - 2,166.26 2,258.40
RUB - 247.78 274.31
SAR - 6,450.07 6,708.43
SEK - 2,269.01 2,365.52
SGD 17,617.70 17,795.66 18,367.92
THB 607.26 674.73 700.62
USD 24,060.00 24,090.00 24,430.00
Cập nhật: 08/12/2023 03:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Vietinbank
AUD 15,715 15,735 16,335
CAD 17,551 17,561 18,261
CHF 27,248 27,268 28,218
CNY - 3,325 3,465
DKK - 3,427 3,597
EUR #25,360 25,370 26,660
GBP 30,015 30,025 31,195
HKD 2,978 2,988 3,183
JPY 165.06 165.21 174.76
KRW 16.28 16.48 20.28
LAK - 0.67 1.37
NOK - 2,154 2,274
NZD 14,728 14,738 15,318
SEK - 2,263 2,398
SGD 17,585 17,595 18,395
THB 637.56 677.56 705.56
USD #24,030 24,070 24,490
Cập nhật: 08/12/2023 03:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 24,130 24,130 24,430
USD(1-2-5) 23,910 - -
USD(10-20) 23,910 - -
GBP 29,841 30,021 30,966
HKD 3,043 3,065 3,153
CHF 27,152 27,316 28,168
JPY 162.14 163.12 170.66
THB 657.61 664.26 709.59
AUD 15,589 15,683 16,125
CAD 17,483 17,589 18,120
SGD 17,720 17,827 18,330
SEK - 2,280 2,356
LAK - 0.9 1.24
DKK - 3,449 3,563
NOK - 2,177 2,249
CNY - 3,357 3,448
RUB - 235 302
NZD 14,624 14,713 15,120
KRW 16.1 17.78 19.08
EUR 25,657 25,727 26,843
TWD 696.48 - 841.38
MYR 4,859 - 5,470.21
SAR - 6,369.43 6,694.55
Cập nhật: 08/12/2023 03:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 24,080.00 24,110.00 24,430.00
EUR 25,718.00 25,821.00 26,505.00
GBP 29,943.00 30,124.00 30,915.00
HKD 3,045.00 3,057.00 3,158.00
CHF 27,302.00 27,412.00 28,160.00
JPY 164.30 164.96 169.39
AUD 15,624.00 15,687.00 16,152.00
SGD 17,846.00 17,918.00 18,319.00
THB 671.00 674.00 706.00
CAD 17,587.00 17,658.00 18,051.00
NZD 14,646.00 15,133.00
KRW 17.59 19.23
Cập nhật: 08/12/2023 03:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 24080 24130 24432
AUD 15725 15775 16179
CAD 17657 17707 18114
CHF 27587 27637 28042
CNY 0 3360.3 0
CZK 0 980 0
DKK 0 3406 0
EUR 25921 25971 26576
GBP 30318 30368 30830
HKD 0 3000 0
JPY 164.8 165.3 171.32
KHR 0 5.6713 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.0174 0
MYR 0 5100 0
NOK 0 2190 0
NZD 0 14691 0
PHP 0 324 0
SEK 0 2180 0
SGD 17921 17971 18375
THB 0 649.8 0
TWD 0 708 0
XAU 7320000 7320000 7390000
XBJ 5500000 5500000 5700000
Cập nhật: 08/12/2023 03:45