Hà Nội: Tín dụng tăng trưởng 0,9% trong tháng 1

13:55 | 25/01/2020

|
Cụ thể, nguồn vốn huy động đạt 3.536 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2019

Ngân hàng Nhà nước cho hay, hoạt động tín dụng ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội tháng 1/2020 duy trì mức tăng trưởng ổn định. Các tổ chức tín dụng tập trung đẩy mạnh mở rộng các giải pháp tín dụng an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu và hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

ha noi tin dung tang truong 09 trong thang 1

Tín dụng Hà Nội tăng trưởng 0,9% trong tháng 1

Theo đó, nguồn vốn huy động đạt 3.536 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lượng tiền gửi đạt 3.379 nghìn tỷ đồng, chiếm 95,6% trong tổng nguồn vốn huy động, giảm 0,9% và tăng 13,7% (trong đó tiền gửi tiết kiệm đạt 1.459 nghìn tỷ đồng, giảm 0,8% và tăng 14,2%; tiền gửi thanh toán đạt 1.920 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 13,4%); phát hành giấy tờ có giá đạt 157.000 tỷ đồng, chiếm 4,4% trong tổng nguồn vốn huy động được, bằng thời điểm kết thúc năm 2019 và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về dư nợ cho vay, trong tháng 1 đạt 2.132 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2019. Dư nợ cho vay bằng VNĐ đạt 1.700 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so tháng trước và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước; dư nợ bằng ngoại tệ đạt 211 nghìn tỷ đồng, bằng tháng trước và tăng 5,2%.

Tỷ lệ cho vay đối với DN nhỏ và vừa chiếm 19,1%; cho vay xuất khẩu chiếm 5,3%; cho vay tiêu dùng chiếm 19,5%; cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 9,1%; cho vay bất động sản chiếm 21,2% trong tổng dư nợ cho vay.

P.V

ha noi tin dung tang truong 09 trong thang 112 tổ chức tín dụng đã quyết toán nợ cho VAMC
ha noi tin dung tang truong 09 trong thang 1Ngân hàng đóng vai trò trọng yếu trong việc “xanh hóa” dòng vốn đầu tư
ha noi tin dung tang truong 09 trong thang 1Quy mô tín dụng Việt Nam đạt 8,2 triệu tỷ đồng

  • pvp-ctcp