Thứ ba 25/02/2020 18:38

12 tổ chức tín dụng đã quyết toán nợ cho VAMC

14:49 | 18/01/2020

|
Riêng trong năm 2019 có 7 TCTD lớn đã hoàn thành nợ cho VAMC như Ngân hàng nông nghiệp, Kiên Long Bank, SeABank…

Theo kết quả hoạt động của Công ty quản lý tài sản (VAMC), trong năm 2019, VAMC đã triển khai mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt của 381 khoản nợ, đạt 20.544 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, giá mua nợ là 19.846 tỷ đồng, đạt kế hoạch được NHNN giao.

Mua nợ xấu theo giá trị thị trường của 37 khoản nợ đạt 2.247 tỷ đồng, giúp xử lý hơn 2.131 tỷ đồng dư nợ gốc cho các tổ chức tín dụng (TCTD), đạt 112% chỉ tiêu được NHNN phê duyệt và điều chỉnh; xử lý tài sản bảo đảm ước đạt 5.757 tỷ đồng, bán nợ đạt 6.332 tỷ đồng.

12 to chuc tin dung da quyet toan no cho vamc
Năm 2019, VAMC đã triển khai mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt của 381 khoản nợ

Chỉ tính từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực, kết quả thu hồi nợ của VAMC trong 3 năm 2017, 2018 và 2019 đạt 90.556 tỷ đồng, bằng 60% tổng giá trị thu hồi nợ lũy kế từ 2013 đến nay. VAMC cũng đã chủ động phối hợp với TCTD tích cực triển khai có hiệu quả các biện pháp quy định tại Nghị quyết 42 như thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm của 3 khoản nợ xấu với giá trị tài sản bảo đảm thu giữ đạt 4.303 tỷ đồng.

Báo cáo thêm về tình hình hoạt động Tổng giám đốc VAMC Đoàn Văn Thắng cho biết lũy kế từ khi thành lập đến ngày 31/12/2019, VAMC đã phối hợp cùng các TCTD thu nợ 151.860 tỷ đồng. Đến cuối 31/12/2019, trong tổng số 40 TCTD bán nợ cho VAMC, thì đã có 12 TCTD thực hiện quyết toán nợ cho VAMC. Riêng trong năm 2019 có 7 TCTD lớn đã hoàn thành nợ cho VAMC như Ngân hàng nông nghiệp, Kiên Long Bank, SeABank…

"VAMC hi vọng sang năm 2020, với việc thực hiện đề án 1058 của NHNN thì chúng tôi sẽ hoàn thành kế hoạch NHNN giao về xử lý nợ xấu, những nợ mà VAMC đã mua bằng trái phiếu đặc biệt, trừ những TCTD thuộc diện khó khăn", Tổng giám đốc VAMC Đoàn Văn Thắng nói.

Bước sang năm 2020, nhiệm vụ đối với VAMC cũng hết sức nặng nề trong công tác xử lý nợ xấu đặc biệt là mua, bán nợ theo giá trị thị trường. Để đạt được mục tiêu đặt ra, về phương hướng nhiệm vụ, Chủ tịch HĐTV VAMC Nguyễn Tiến Đông cho biết, VAMC tập trung toàn lực thực hiện các chỉ tiêu của VAMC trong giai đoạn 2019-2020, được nêu tại Quyết định 1058 ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2020, VAMC hoàn thành cơ bản về xử lý nợ xấu đã mua không tính các khoản nợ mua bằng trái phiếu đặc biệt của các TCTD yếu kém có thể gây rủi ro trong hệ thống.

Thứ hai, đẩy mạnh việc mua nợ theo giá thị trường theo phương án được NHNN phê duyệt, tiếp tục mua nợ xấu thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt theo chỉ đạo của NHNN, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của VAMC trên cơ sở nguồn lực tài chính, năng lực thực hiện của VAMC cùng các biện pháp kiểm soát rủi ro theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn tài sản của Nhà nước. 

VAMC tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, các nội dung, giải pháp được nêu tại đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 1058 của Chính phủ. 

P.V

12 to chuc tin dung da quyet toan no cho vamcVAMC có quyền cơ cấu lại khách hàng vay sau khi góp vốn điều lệ, vốn cổ phần
12 to chuc tin dung da quyet toan no cho vamcCần để tư nhân tham gia mua bán nợ
12 to chuc tin dung da quyet toan no cho vamcVAMC sẽ xây dựng thị trường mua bán nợ xấu tập trung

loading...
  • pvp-ctcp